iets donker

Bij scheiding

Sloompje Slak, het gebroken huis. Zoveel meer dan een boek over scheiding. Een visie op kinderen en scheiding, kinderen en emoties, veranderingen en verlies.
Want dat is scheiding, een verlieservaring in het leven van het kind. Verlies in de breedste zin van het woord.

Als je huis in tweeën breekt, staat je wereld op zijn kop. Een avontuur vol emoties, veranderingen, vragen en onzekerheden begint. Om het kind goed door dit avontuur te leiden is het belangrijk dat ouders het proces SAMEN aan gaan. Dat ze hun kind een stem geven in dit proces. Luisteren naar wat het kind wel of niet wil. Dit meenemen in hun afwegingen. Dat het kind het gevoel heeft dat hij/zij gehoord wordt. Samen betekent ook; SAMEN verdrietig, onzeker en bang zijn, samen herinneringen ophalen, samen huilen om wat niet meer zal zijn. Samen stilstaan bij de scheiding, veranderingen en emoties.

De boeken, materialen en programma’s van Sloompje Slak, het gebroken huis helpen ouder en kind om het proces samen aan te gaan.

De Sloompje Slak het gebroken huis methode

Binnen de Sloompje Slak methode gaan we uit van de kracht en mogelijkheden van ouders en kind.

Door ouders informatie aan te reiken over copingmechanismen, rouw, verlies en scheiding bij kinderen en hen inzicht te geven in aandachtspunten (en valkuilen) sterken we hen in de rol van gescheiden ouders.

Door kinderen (op een speelse manier) inzicht te geven in thema’s als emoties, verandering, afscheid, opkomen voor jezelf, loyaliteitsconflict en coping sterken we het kind in zijn proces als ‘kind met gescheiden ouders’.

Inzicht en kennisoverdracht zijn twee belangrijke pijlers waarmee we een basis leggen voor ouders en kind van waaruit een begin of volgende stap gemaakt kan worden met het verwerkingsproces.

 

De Sloompje Slak, het gebroken huis methode nodigt uit om:
De situatie waarin ouders en kind bij scheiding terecht komen om te buigen naar een kans om emotioneel dichter bij elkaar te komen, de band tussen ouder en kind te versterken, het kind te laten groeien in zijn persoonlijke ontwikkeling. Leer samen van deze gebeurtenis.

“Leer ouders door de ogen van hun kind te kijken naar de scheiding”

Een aantal belangrijke pijlers die terug te zien zijn in de vorm en inhoud van de verschillende materialen en programma’s;

 • Verbinding
 • Samen: ouder én kind
 • Speels
 • Tijd voor emoties
 • Troost en steun vanuit het hart
 • Belevingswereld van het kind
 • Bewustwording
 • Kindperspectief
 • Eigen kracht van kind en ouders
 • Kennis
 • Preventief én Therapeutisch

Ieder kind, iedere ouder en ieder verwerkingsproces is uniek.

De Sloompje Slak, het gebroken huis methode geeft ouders de ruimte om te kiezen wat bij hen past. Wat aansluit bij de behoefte van hun kind. Het is heel persoonlijk of en hoeveel begeleiding van een professional gewenst is. Of de ouder ervoor kiest zelf aan de slag te gaan met het boek en werkboek, een workshop voor ouders volgt of de voorkeur geeft aan een traject bij een Sloompje Slak Coach of dat de Sloompje Slak Therapeut aan zet is, de grondslag voor alle werkvormen is hetzelfde.

“Sloompje slak, voor ouders en professionals die kinderen op een speelse, sensitieve manier willen ondersteunen bij scheiding.”