Balk

Claudia Hass: spreker over Kind en Scheiding

Claudia Hass spreekt gepassioneerd over rouw, verlies en scheiding, in het bijzonder bekeken vanuit kindperspectief. Rouw en/of verlies zijn thema’s waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Vooral als dat vroeg in het leven van een kind gebeurt, is de rol van ouders en professionals van groot belang.

Claudia stelt gangbare opvattingen en overtuigingen rondom rouw en verlies aan de kaak. Ze streeft naar meer Tijd voor Tranen. Ruimte, tijd en aandacht voor emoties niet langer ondergeschikt maken aan ratio, doelen, deadlines, school of werk. Een gezonde balans tussen emotie en ratio zorgt voor een voorspoedige ontwikkeling en gevoel van ‘lekker in je vel zitten.’ Samen huilen, samen knuffelen, samen praten over herinneringen met een lach en een traan. Zijn dat niet de écht belangrijke momenten in het leven?

Claudia nodigt ouders, leerkrachten en andere (zorg)professionals uit om stil te staan bij de manier waarop zij met problemen, stress en emoties omgaan. Kinderen leren immers van ons. Omgedraaid is echter net zo waar. Wij kunnen leren van kinderen. Of je nu leerkracht, ouder of therapeut bent. Als je werkt met kinderen (en hun ouders) kan het interessant zijn in de spiegel te kijken. Te leren van (het gedrag van) kinderen. Bewustwording over je eigen copingmechanismen en opvattingen over rouw, verlies en emoties. Weten dat je een voorbeeldfunctie hebt voor kinderen.

Welk voorbeeld wil jij zijn?

Boek Claudia als spreker over Kind en Scheiding

“Leer ouders en professionals kijken vanuit kindperspectief”

Claudia Hass | Dorpstraat 11 | 6085 BE Horn

Tel. 06-44009641 | info@tijdvoortranen.nl