Balk

Preventief programma Kind en Scheiding

Het preventieve programma van Sloompje Slak, het gebroken huis is speciaal ontwikkeld voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 3-9 jaar. Preventief wil zeggen: aandacht voor het proces van scheiding en ondersteuning voor ouder en kind vóórdat er (zichtbare) problemen zijn. Scheiding is een verlieservaring. Een verlieservaring brengt een proces van rouw met zich mee.

Het programma richt zich op het voorkomen en/of verminderen van problemen die hieruit kunnen voortkomen. Het is dan ook uitermate geschikt om in te zetten in de beginfase van de scheiding.

Binnen dit programma gaan we individueel of in groepsverband op speelse wijze aan de slag met belangrijke thema’s rondom scheiding. Het verhaal van Sloompje Slak, het gebroken huis staat centraal.  Aanvullend op het boek maken we gebruik van werkvormen en materialen die aansluiten bij de belevingswereld en interesses van een kind. Denk hierbij o.a. aan het gebruik van een handpop, rollenspel, ervaren via zintuigen, tekenen en emotiekaarten. Door kinderen inzicht te geven in thema’s als emoties, verandering, afscheid, opkomen voor jezelf, loyaliteitsconflict en coping sterken we hen in hun verwerkingsproces. Aan het eind van het programma ontvangt ieder kind zijn eigen, gepersonaliseerde Sloompje Slak Scheidingsknuffel

Preventief programma kind en scheiding

“Speels, luchtig, sensitief en verbindend”

Binnen de Sloompje Slak, het gebroken huis methode gaan we uit van de eigen kracht en mogelijkheden van ouders en kind. Het programma en de bijbehorende materialen stimuleren ouders en kind om het proces tijdens en na het programma SAMEN aan te gaan. Het programma bestaat dan ook uit zowel oudergesprekken als bijeenkomsten voor het kind.

Duur:
Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten voor het kind en 3 oudergesprekken.

Informeer hier naar actuele data en locaties.

Claudia Hass | Dorpstraat 11 | 6085 BE Horn

Tel. 06-44009641 | info@tijdvoortranen.nl