Scheiding

Als je ouders gaan scheiden, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Voor hen, maar ook voor jou als kind. De veranderingen, vele vragen en emoties kunnen het soms lastig maken voor iedereen.

Scheiding is een verlieservaring. Een verlieservaring brengt een proces van rouw met zich mee. Stagnatie en/of problemen in de rouwverwerking kunnen in vele vormen tot uiting komen. Het moment waarop problemen zichtbaar worden kan sterk verschillen per persoon. Het maakt niet uit hoe lang een scheiding geleden is. Problemen in het ‘nu’ kunnen (deels) een oorsprong hebben in onverwerkte emoties die voortkomen uit of samen hangen met de scheiding.

Hoe kan ik helpen?
Als Sloompje Slak Therapeut richt ik me op het opsporen van de onderliggende oorzaak van het probleem(gedrag). Samen met jullie en jullie kind ga ik op zoek naar het verhaal van het kind. Het gaat daarbij niet zozeer om een correcte feitelijke weergave als wel om de beleving en herinnering van jullie kind. Ik onderzoek of er nog onverwerkte emoties zijn rondom de scheidingssituatie. We bekijken hoe jullie kind omgaat met stress en problemen en of hierin alternatieven aangereikt kunnen worden.

De krachtige metaforen en illustraties uit het boek Sloompje Slak, het gebroken huis vormen de basis voor gesprek (en spel). Aanvullend op het boek maak ik gebruik van werkvormen en materialen die aansluiten bij de belevingswereld van een kind. Denk hierbij aan de handpop, tekenen, duplo, rollenspel en emotiekaarten.

Ik help jou als ouder om de belevingswereld van je kind te begrijpen en van daaruit je (nieuwe) rol als gescheiden ouder in te vullen.