Balk

Therapeutisch programma Kind en Scheiding

Scheiding is een verlieservaring. Een verlieservaring brengt een proces van rouw met zich mee. Stagnatie en/of problemen in de rouwverwerking kunnen in vele vormen tot uiting komen. Het moment waarop problemen zichtbaar worden kan sterk verschillen per persoon. Het maakt niet uit hoe lang een scheiding geleden is. Problemen in het ‘nu’ kunnen (deels) een oorsprong hebben in onverwerkte emoties die voortkomen uit of samen hangen met de scheiding.

De Sloompje Slak Therapeut richt zich op het opsporen van de onderliggende oorzaak van het probleem(gedrag). Samen met ouder en kind gaat hij op zoek naar het verhaal van het kind. Het gaat daarbij niet zozeer om een correcte feitelijke weergave als wel om de beleving en herinnering van het kind. De therapeut onderzoekt of er nog onverwerkte emoties zijn rondom de scheidingssituatie. Hij bekijkt hoe jullie kind omgaat met stress en problemen en of hierin alternatieven aangereikt kunnen worden.

De krachtige metaforen en illustraties uit het boek Sloompje Slak, het gebroken huis vormen de basis voor gesprek (en spel). Aanvullend op het boek maakt de Sloompje Slak Therapeut gebruik van  werkvormen en materialen die aansluiten bij de belevingswereld van een kind. Denk hierbij aan de handpop, tekenen, duplo, rollenspel en emotiekaarten.

Ieder kind ontvangt een eigen, gepersonaliseerde Sloompje Slak Scheidingsknuffel bij het therapeutisch begeleidingstraject.

Dit programma kan ingezet worden op het moment dat er problemen optreden. Doorgaans is dit (enkele jaren) na de scheiding. Zowel ouders als kind worden betrokken gedurende het therapeutisch traject.

Duur:
Ieder therapeutisch traject is maatwerk.

Een traject volgen bij de auteur van Sloompje Slak, het gebroken huis, Claudia Hass? Kijk hier voor meer informatie.

Informeer naar actuele data en locaties.

Tijd voor Tranen, Therapeutisch Programma

Op een speelse manier tijd en ruimte bieden voor tranen, van verdriet en geluk”

Claudia Hass | Dorpstraat 11 | 6085 BE Horn

Tel. 06-44009641 | info@tijdvoortranen.nl