Balk

Training Sloompje Slak Coach

Het programma
In deze training leer je preventief te werken met kinderen (3-9 jaar) bij scheiding volgens de Sloompje Slak, het gebroken huis methode. Preventief wil zeggen ; aandacht voor het proces van scheiding en ondersteuning voor ouder én kind voordat er (zichtbare) problemen zijn. Het programma richt zich op het voorkomen en/of verminderen van problemen die kunnen voortkomen uit de scheiding. Het is dan ook uitermate geschikt om in te zetten in de beginfase van de scheiding.

Binnen het preventieve programma werk je volgens een vast stramien, waarbij het boek Sloompje Slak, het gebroken huis, de rode draad vormt. Het programma bestaat uit 8 kind bijeenkomsten en 3 oudergesprekken. Zowel in de bijeenkomsten met de kinderen als in de oudergesprekken vormen de krachtige metaforen en illustraties uit het boek de basis voor gesprek (en spel). Aanvullend op het boek maken we gebruik van werkvormen en materialen die aansluiten bij de belevingswereld van een kind. Denk hierbij aan de handpop, tekenen, sensorische waarneming, rollenspel en emotiekaarten. Aan het eind van het programma ontvangt ieder kind zijn eigen, gepersonaliseerde Sloompje Slak Scheidingsknuffel.  Sloompje Slak, het gebroken huis verbindt ouder en kind via spel en verhaal.

Het programma onderscheidt zich door het speelse karakter en benadrukt het belang van ruimte voor emoties en verbinding tussen ouder en kind.

Training Sloompje Slak Therapeut-pagina-Kopje Ouder en kind-031

“Speels, luchtig, sensitief en verbindend”

De werkwijze
Binnen de methode gaan we uit van de kracht en mogelijkheden van ouders en kind.
Door ouders informatie aan te reiken over copingmechanismen, rouw, verlies en scheiding bij kinderen en hen inzicht te geven in aandachtspunten (en valkuilen) sterken we hen in de rol van gescheiden ouders. Door kinderen (op een speelse manier) inzicht te geven in thema’s als emoties, verandering, afscheid, opkomen voor jezelf, loyaliteitsconflict en coping sterken we het kind in zijn proces als ‘kind met gescheiden ouders’.

Door ouders te leren kijken vanuit het perspectief van het kind verbreden we hun tools en mogelijkheden om hun kind te begeleiden bij het proces van scheiding. De programma’s en gebruikte materialen stimuleren ouders en kind om het proces tijdens en na het programma SAMEN aan te gaan. Inzicht en kennisoverdracht zijn twee belangrijke pijlers waarmee we een basis leggen voor ouders en kind van waaruit een begin of volgende stap gemaakt kan worden met het verwerkingsproces.

Inhoud training
Tijdens de training krijg je inzicht in belangrijke thema’s waar kinderen van gescheiden ouders én hun ouders mee te maken krijgen. Je krijgt achtergrondinformatie over kind & scheiding en ouders & scheiding. Je leert hoe je de Sloompje Slak, het gebroken huis methode individueel en in groepsverband preventief kunt inzetten. Je leert kijken naar het onderwerp scheiding vanuit kindperspectief en dit te vertalen naar de rol van de ouders.

 

 

 

“Leer ouders door de ogen van hun kind te kijken naar de scheiding”

Het boek en werkboek vormen een krachtig en concreet hulpmiddel voor je rol als Sloompje Slak Coach. Je oefent met het werken met de handpop als pedagogisch hulpmiddel.

De training bestaat uit een mix van theorie, praktijk en casuïstiek.

Na de training kun je:

“Voor iedereen die op een speelse manier aan de slag wil met kinderen en ouders rondom scheiding”

Na succesvolle afronding van de training ben je erkend Sloompje Slak Coach en als zodanig te vinden op de website www.tijdvoortranen.nl.

Duur:
3 trainingsdagen | 9:30 – 16:30
1 terugkomdag | 9:30 – 13:00

Kosten
€ 635

De training is inclusief:

Deze training incompany? Informeer naar de mogelijkheden.

Voor wie
De training is geschikt voor (kinder)therapeuten, (kinder)psychologen, vaktherapeuten, jeugdzorgwerkers, pedagogen, HBO kindercoaches en/of hierop gelijkende functies waarbij affiniteit met en ervaring in het werken met kinderen een vereiste is. Bij twijfel of je voldoet aan de voorwaarden, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Trainingsdata 2021

Claudia Hass | Dorpstraat 11 | 6085 BE Horn

Tel. 06-44009641 | info@tijdvoortranen.nl