Balk

Training Sloompje Slak Therapeut

In deze training leer je preventief én therapeutisch te werken met kinderen (3-9 jaar) bij scheiding volgens de Sloompje Slak, het gebroken huis methode.

Scheiding is een verlieservaring. Een verlieservaring brengt een proces van rouw met zich mee. Stagnatie en/of problemen in de rouwverwerking kunnen in vele vormen tot uiting komen. Het moment waarop problemen zichtbaar worden, kan sterk verschillen per persoon. Het maakt niet uit hoe lang een scheiding geleden is. Problemen in het ‘nu’ kunnen (deels) een oorsprong hebben in onverwerkte emoties en ervaringen die samenhangen met de scheiding.

Preventief programma
Preventief werken met Sloompje Slak wil zeggen: aandacht voor het proces van scheiding en ondersteuning voor ouder én kind voordat er (zichtbare) problemen zijn. Het preventieve programma richt zich op het voorkomen en/of verminderen van problemen die kunnen voortkomen uit de scheiding. Het is dan ook uitermate geschikt om in te zetten in de beginfase van de scheiding.

Preventief werken
Binnen het preventieve programma werk je volgens een vast stramien, waarbij het boek Sloompje Slak, het gebroken huis, de rode draad vormt. Het programma bestaat uit:

Het programma onderscheidt zich door het speelse karakter en benadrukt het belang van ruimte voor emoties en verbinding tussen ouder en kind.

Training Sloompje Slak Coach-pagina-021

Therapeutisch werken
Bij het therapeutisch werken ga je meer de diepte in. De therapeutische inzet van de Sloompje Slak, het gebroken huis methode richt zich op het opsporen van onverwerkte emoties en/of andere onderliggende oorzaken die verband houden met de scheiding en tot uiting komen in problemen en/of probleemgedrag bij het kind. Deze vorm kan ingezet worden op het moment dat er problemen optreden. Doorgaans is dit (enkele jaren) na de scheiding.

Binnen het therapeutisch werken ga je op zoek naar het verhaal van het kind. Het gaat daarbij niet zozeer om een correcte feitelijke weergave als wel om de beleving en herinnering van het kind. De krachtige metaforen en illustraties uit het boek Sloompje Slak, het gebroken huis vormen de basis voor gesprek (en spel). Aanvullend op het boek maken we gebruik van therapeutische werkvormen en materialen die aansluiten bij de belevingswereld van een kind. Denk hierbij aan de handpop als pedagogisch hulpmiddel, tekenen, duplo, rollenspel en emotiekaarten.

Ieder kind ontvangt een eigen, gepersonaliseerde Sloompje Slak Scheidingsknuffel bij het therapeutisch begeleidingstraject. Ieder therapeutisch traject is maatwerk.

De werkwijze
Binnen de methode gaan we uit van de kracht en mogelijkheden van ouders en kind. Door ouders informatie aan te reiken over de eigen copingmechanismen, rouw, verlies en scheiding bij kinderen en hen inzicht te geven in aandachtspunten (en valkuilen) sterken we hen in de rol van gescheiden ouders.

Door kinderen (op een speelse manier) inzicht te geven in thema’s als emoties, verandering, afscheid, opkomen voor jezelf, loyaliteitsconflict en coping sterken we het kind in zijn proces als ‘kind met gescheiden ouders’. Door ouders te leren kijken vanuit het perspectief van het kind verbreden we hun tools en mogelijkheden om hun kind te begeleiden bij het proces van scheiding. De programma’s en gebruikte materialen stimuleren ouders en kind om het proces tijdens en na het programma SAMEN aan te gaan. Inzicht en kennisoverdracht zijn twee belangrijke pijlers waarmee we een basis leggen voor ouders en kind van waaruit een begin of volgende stap gemaakt kan worden met het verwerkingsproces.

“Concreet en tastbaar. Troost en ondersteuning vanuit het hart. Dat is Sloompje Slak, het gebroken huis”

Inhoud training
Tijdens de training krijg je inzicht in belangrijke thema’s waar kinderen van gescheiden ouders én hun ouders mee te maken krijgen. Je krijgt achtergrondinformatie over kind & scheiding en ouders & scheiding. Je leert hoe je de Sloompje Slak, het gebroken huis methode individueel en in groepsverband preventief én therapeutisch kunt inzetten. Je leert kijken naar het onderwerp scheiding vanuit kindperspectief en dit te vertalen naar de rol van de ouders.

Het boek en werkboek vormen een krachtig en concreet hulpmiddel voor je rol als Sloompje Slak Therapeut. Je oefent met het werken met de handpop als pedagogisch hulpmiddel. Je leert duplo te gebruiken als (therapeutisch) middel voor gesprek. Je leert hoe je het werkboek kunt integreren in de begeleiding van kind en ouder. De training bestaat uit een mix van theorie, praktijk en casuïstiek.

Na de training kun je:

Na succesvolle afronding van de training ben je erkend Sloompje Slak Therapeut en als zodanig te vinden op de website www.tijdvoortranen.nl.

Training Sloompje Slak Therapeut-pagina- Kopje Inhoud training-053

“Voor iedereen die op een speelse manier aan de slag wil met kinderen en ouders rondom scheiding”

Duur
4 trainingsdagen | 9:30 – 16:30
1 terugkomdag | 9:30 – 13:00

Kosten
€ 853

De training is inclusief:

Deze training incompany? Informeer naar de mogelijkheden!

Voor wie
De training is geschikt voor (kinder)therapeuten en (kinder)psychologen waarbij affiniteit met en ervaring in het werken met kinderen wenselijk is. Bij twijfel of je voldoet aan de voorwaarden, kun je contact opnemen via het contactformulier.

Trainingsdata 2021

Claudia Hass | Dorpstraat 11 | 6085 BE Horn

Tel. 06-44009641 | info@tijdvoortranen.nl