6 tips bij scheiden met kinderen

1. Zorg voor structuur

In deze periode van verandering is het belangrijk dat je structuur aanbrengt waar mogelijk. Hiermee geef je je kind een gevoel van stabiliteit en zekerheid, waar nu extra behoefte aan is omdat veel vanzelfsprekendheden wegvallen. Denk aan structuur in de dagindeling zoals etenstijden, bedtijden, opvangmomenten maar ook structuur in omgangsmomenten met de andere ouder. Probeer zoveel als mogelijk de bestaande (dag)structuur te handhaven.

Tips bij scheiden met kinderen

2. Verschaf duidelijkheid

Je kind heeft vragen over zijn toekomst. Wat kan hij/zij verwachten. Blijven we hier wonen? Waar gaat papa wonen? Wanneer gaan we verhuizen? Kan ik nog bij voetbal blijven? Moet ik naar een andere school? Op veel vragen zul je nog geen antwoord hebben. Verschaf zo veel als mogelijk duidelijkheid en maak het zo concreet mogelijk. Wanneer je nog geen antwoord hebt, kun je dat ook zo vertellen. Aangeven dat je nog geen (definitief) antwoord hebt, is ook een vorm van duidelijkheid geven.

3. Behoud steunbronnen

Steunbronnen zijn mensen waarbij je kind zich prettig voelt, waar je kind een vorm van steun bij ervaart. Dit kan opa, oma, tante, nichtje, juf/meester, vriend van de familie of bijvoorbeeld de trainer van de sportclub zijn. Juist nu is het belangrijk het contact met deze personen in stand te houden (ook al vind je dat zelf misschien lastig).

4. Geef je kind een stem

….en daarmee een stukje regie/grip op zijn leven. Je kind heeft geen invloed op de beslissing die jullie hebben genomen. Het heeft geen invloed op de veranderde gezinssituatie. Door je kind te laten vertellen over zijn wensen en behoeften en hem, op zijn niveau, inbreng te laten hebben krijgt je kind een stukje regie over zijn leven terug. Dit kan over ogenschijnlijk kleine dingen gaan zoals de kleur verf voor de muren in het nieuwe huis.

5. Overbrug fysieke afstand

Je kind zal moeite hebben met de wisselende fysieke afwezigheid van één van de ouders. Het moet altijd één van zijn ouders missen. O.a. afhankelijk van de leeftijd zal dit in meer of mindere mate voor problemen zorgen. Overbrug de fysieke afstand door bijvoorbeeld een foto van de andere ouder neer te zetten, een (vast) belmoment te plannen, door te zeggen dat je aan hem denkt voordat je gaat slapen, door te zeggen dat je van hem houdt ook als je niet bij hem bent, maar ook de Sloompje Slak Scheidingsknuffel, gemaakt met kleding van beide ouders, kan helpen.

6. Ontzorg door voor jezelf te zorgen

Laat je kind weten dat jij ook steunbronnen hebt. Je kind voelt en weet ook dat jij het wel eens moeilijk hebt. Vertel wie jij belt of opzoekt als je verdrietig bent. Dat je het fijn vindt om dan met je kind te knuffelen, maar dat je ook andere lieve mensen hebt waar je terecht kunt. Maar zorg ook voor fijne, leuke momenten voor jezelf. Je kind zal zien en voelen dat het je goed doet.  Kinderen kunnen het gevoel hebben te moeten zorgen voor (het geluk van) hun ouders. Door voor jezelf te zorgen, ontzorg je je kind.

Meer weten over scheiden met kinderen?

www.tijdvoortranen.nl